Utbildnings-bevakning

Piteå Studentsektions viktigaste uppgifter är att bevaka och höja kvaliteten på utbildningar som ges på LTU Campus Piteå. Vi hjälper dig som student med allt från tentor som inte blir rättade i tid till överbelastade kurser.

Finns det någonting i din utbildning som du vill att vi hjälper dig med?

Vi representerar studenterna i olika instanser på LTU för att förbättra din utbildning på lång sikt, t.ex. vid rekrytering av ny personal, ändringar av utbildningar och hur servicen till studenter ska fungera, programråd, filosofiska fakultetsnämnden, ledningsgruppen för studentservice, utbildningsråd och ledningsgruppen vid vår institution.