Ankarsgymmet

Ankarsgymmet

Detta utskott fixar förmånen att kunna gymma på ett gym, endast för studenterna på Piteås musikhögskola!

Läs mer om Ankarsgymmet i facebookgruppen.

Kontakta oss

Instagram

Facebook