Stämmor

Piteå studentsektion håller stämmor flera gånger om året för att ta beslut kring verksamheten. Ofta har vi 3 stämmor per läsår: höststämma, vinterstämma och vårstämma. Till stämmorna bjuds det alltid på fika.

Vårstämman

Under vårstämman behandlas vanligtvis föregående års ekonomi samt föregående styrelses ansvarsfrihet. Vårstämman tenderar att hållas kring mars-april.

Höststämman

Under höststämman brukar vi välja SMASK-general för den kommande produktionen samt hålla fyllnadsval för de poster som är vakanta. Höststämman brukar hållas i september

Vinterstämman

Under vinterstämman väljs den kommande styrelsen fram av medlemmarna. Dessa personer kommer sedan få följa sittande styrelse under överlämningsperioden fram till första februari, då den nya styrelsen träder vid. Här brukar även projektledare för nolle-p väljas. Vinterstämman brukar hållas i november-december

Till stämmorna är alla medlemmar välkomna och uppmuntrade till att närvara, även om det blir på distans! Det är bara vid dessa tillfällen som alla medlemmar samlas för att ta gemensamma beslut.