Styrelsen

Hej!

Vi är din studentförening uppe i Piteå och dina styrelsemedlemmar i PiSt 2024/2025

Nästa styrelsemöte

ORDFÖRANDE

Isac Bergendahl

Vice ordförande

Johanna Ljungstrand

Utbildningsbevakare

Ludwig Rosengren

Utbildningsbevakare

Viktor Hägg

Kassör

Elfar Sigmundsson

studiesocialtansvarig

Alfred Lindqvist

Lokalansvarig

Albin Wicknertz

Information & PR-ansvarig

Hugo Hellquist

Klara Johansson

Läs mer om de olika uppdragen inom styrelsen
Ordförande

Som ordförande för Piteå Studentsektion är främsta uppgiften att arbetsleda styrelsen. Det är ordförande som kallar till styrelsemöte och ser till att alla i styrelsens åsikter får komma fram. Utöver det så innehar ordförande ett mandat i Luleå Studentkårsstyrelse, samt får möjlighet att vara med i diverse konstellationer. En agerar helt enkelt spindeln i nätet som knyter samman studenterna, sektionen, universitetet, näringslivet och kommunen.

Vice ordförande

Som vice ordförande är du en alltiallo person. Du är med och hjälper resterande styrelse med både planering av evenemang och informationsspridning. Vice ordförande jobbar gärna nära ordförande och är ofta dennes högra hand. Vid de tillfällen som inte ordförande kan delta eller vid avhopp är det vice ordförande som tar över mandatet som sektionens ordförande. Vice ordförande är också studerande skyddsombud (sso).

Utbildningsbevakare

Som utbildningsbevakare jobbar du för att säkerställa medstudenters rättigheter och studievillkor under studietiden. Det innefattar allt från att man har bra föreläsare och god ventilation i föreläsningssalarna till att få hjälp och stöd om en blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Som utbildningsbevakare deltar du på programråd och utskottsmöten tillsammans med andra utbildningsbevakare från övriga sektioner.

I sektionen har vi två utbildningsbevakare; en för media samt en för musik och dans.

Kassör

Sektionens kassör har uppgiften att sköta alla inkomster och utgifter för Piteå Studentsektion, samt se till att styrelsen är informerad om den ekonomiska situationen och att bokföringen stämmer överens med bankkontot i slutet av räkenskapsåret. Hela styrelsen ansvarar för att budgeten hålls, men som kassör är det bra att ha lite extra koll.

I uppgifterna ingår bland annat:

  • Hantera alla inkomster och utgifter
  • Bokföra
  • Lägga förslag på budget vid nytt verksamhetsår
  • Sammanställa resultat- och balansräkning
Sektionslokalsansvarig

Som sektionslokalsansvarig har du koll på Framtiden (sektionslokalen). Främsta uppdraget är att hålla koll på kalender och bokningar av lokalen. Du bör även regelbundet hålla ett öga lokalen för att avgöra om det behövs städas eller fixas till. Du deltar naturligtvis liksom övriga styrelsemedlemmar på styrelsemöten och i övrigt styrelsegöra. Du arbetar nära den studiesocialt ansvarige samt med Framtidshjältar som ska hjälpa till med sektionslokalen och arbetet där.

Det finns möjlighet för alla kårmedlemmar att engagera sig som Hjältar. Läs mer under fliken Engagera Dig.

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig är tiden utanför den ordinarie studietid det primära arbetsområdet. Anordning av konserter, filmkvällar, fester och andra inkluderande evenemang, gärna i samarbete med studenterna själva. Posten som studiesocialt ansvarig är mycket utåtriktad och spännande. Det innebär nära kontakt med studenterna samt är en del i uppbyggnaden av det sociala livet på skolan.

PR-ansvarig

Som PR-ansvarig ansvarar du för att information når ut till studenterna på LTU Campus Piteå. Du har hand om och ansvar även för uppdatering av sociala medier.

Alla sociala medier och beslut kring vad som läggs ut sköts gemensamt av styrelsen, men PR-ansvarig har en det yttersta utförande ansvaret. Som PR-ansvarig deltar du också i ett utskottsmöte tillsammans med de andra på motsvarande post i de andra sektionerna.

PR-ansvarig har även största ansvaret att svara på meddelanden som styrelsen får via de sociala kanalerna.

PR-ansvarig jobbar mycket tillsammans med Informations-ansvarig.

Informations-ansvarig

Som Informations-ansvarig ansvarar du för att information når ut till studenterna på LTU Campus Piteå. Du har hand om och ansvar även för uppdatering av hemsidan.

Informationsansvarig ansvarar även för att skicka ut mail till pistmedlemmar och uppdatera canvas med aktuell information.

Informationsansvarig jobbar mycket tillsammans med PR-ansvarig.

Ledamot

Som ledamot sitter du med i styrelsen men utan en specifik uppgift. Du sitter med på styrelsemöten liksom de andra styrelsemedlemmarna och hjälper till där det behövs.

SSO

SSO står för ”Studerande skyddsombud”. Den som är SSO ser till att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön inte är farlig.
Du går med på skyddsronder tillsammans med andra skyddsombud.
SSO ansvaret kan läggas på vem som helst i styrelsen.


Uppdrag som inte är i styrelsen
Framtidshjälte

Vill du hjälpa till i sektionslokalen när det hålls evenemang och fest? Till exempel vara dörrvakt, hjälpa till att pynta eller städa? Hör av dig till eventutskottet så kan dom hjälpa dig.

KF-ledamot

Som ledamot i kårfullmäktige representerar du sektionen på möten gällande beslut och dylikt. Det brukar vara ett på hösten och ett på våren.

KF-Suppleant

Som suppleant representerar du sektionen i KF-möten när KF-ledamöter inte kan närvara.

Valberedning

Som valberedare sköter du hand om nomineringar och kallar till stämmor.