Styrelsen

Hej!

Vi är din studentförening uppe i Piteå och dina styrelsemedlemmar i PiSt 2021/2022
Ordförande

Lovisa Holten

vice ordförande

Diana Carmona

utbildningsbevakare media

Viktor Anundi Börlin

UTBildningsbevakare musik & DANS

Lovisa Strindell

PR-Ansvarig

Hanna Svedvall

INFORMATÖR

Sara Söderberg

Sektionslokalsansvarig

Anton Johansson

Ekonomiskt ansvarig

Elias Hellgren

Studiesocialt ansvarig

Jesper Söderlund

 

Lediga poster

Läs mer om de olika uppdragen inom styrelsen
Ordförande

Som ordförande för Piteå Studentsektion är främsta uppgiften att arbetsleda styrelsen. Det är ordförande som kallar till styrelsemöte och ser till att alla i styrelsens åsikter får komma fram. Utöver det så innehar ordförande ett mandat i Luleå Studentkårsstyrelse, samt får möjlighet att vara med i diverse konstellationer. En agerar helt enkelt spindeln i nätet som knyter samman studenterna, sektionen, universitetet, näringslivet och kommunen.

Vice ordförande

Som vice ordförande är du en alltiallo person. Du är med och hjälper resterande styrelse med både planering av evenemang och informationsspridning. Vice ordförande jobbar gärna nära ordförande och är ofta dennes högra hand. Vid de tillfällen som inte ordförande kan delta eller vid avhopp är det vice ordförande som tar över mandatet som sektionens ordförande.

Informationsansvarig

I rollen som informationsansvarig har du ansvar för att all viktig information når ut till studenterna på campus Piteå. Utöver nyhetsbrev har informationsansvarig även ansvar för uppdatering av hemsidan och sociala medier. Alla sociala medier och beslut kring vad som läggs ut sköts gemensamt av styrelsen, men informationsansvarig har en det yttersta utförande ansvaret. Som informationsansvarig deltar du också i ett utskottsmöte tillsammans med de andra sektionernas informationsansvarige.

Utbildningsbevakare

Som utbildningsbevakare jobbar du för att säkerställa medstudenters rättigheter och studievillkor under studietiden. Det innefattar allt från att man har bra föreläsare och god ventilation i föreläsningssalarna till att få hjälp och stöd om en blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Som utbildningsbevakare deltar du på programråd och utskottsmöten tillsammans med andra utbildningsbevakare från övriga sektioner.

I sektionen har vi två utbildningsbevakare; en för media samt en för musik och dans.

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig är tiden utanför den ordinarie studietid det primära arbetsområdet. Anordning av konserter, filmkvällar, fester och andra inkluderande evenemang, gärna i samarbete med studenterna själva. Utöver den sociala miljön har du även ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på skolan, i form av skyddsombud. Posten som studiesocialt ansvarig är mycket utåtriktad och spännande. Det innebär nära kontakt med studenterna samt är en del i uppbyggnaden av det sociala livet på skolan.

Sektionslokalsansvarig

Som sektionslokalsansvarig har du koll på Framtiden (sektionslokalen). Främsta uppdraget är att hålla koll på kalender och bokningar av lokalen. Du bör även regelbundet hålla ett öga lokalen för att avgöra om det behövs städas eller fixas till. Du deltar naturligtvis liksom övriga styrelsemedlemmar på styrelsemöten och i övrigt styrelsegöra. Du arbetar nära den studiesocialt ansvarige samt med Framtidshjältar som ska hjälpa till med sektionslokalen och arbetet där.

Det finns möjlighet för alla kårmedlemmar att engagera sig som Hjältar. Läs mer under fliken Engagera Dig.

Kassör

Sektionens kassör har uppgiften att sköta alla inkomster och utgifter för Piteå Studentsektion, samt se till att styrelsen är informerad om den ekonomiska situationen och att bokföringen stämmer överens med bankkontot i slutet av räkenskapsåret. Hela styrelsen ansvarar för att budgeten hålls, men som kassör är det bra att ha lite extra koll.

I uppgifterna ingår bland annat:

  • Hantera alla inkomster och utgifter
  • Bokföra
  • Lägga förslag på budget vid nytt verksamhetsår
  • Sammanställa resultat- och balansräkning
Arbetsmarknadsansvarig

Som arbetsmarknadsansvarig skapar du nya kontakter med lokala företag och jobbar aktivt med att hitta bättre förutsättningar för våra studenter att leva som student i Piteå. Du deltar i styrelsemöten och övrig styrelsegöra.


Uppdrag som inte är i styrelsen
Framtidshjälte

Vill du hjälpa till i sektionslokalen när det hålls evenemang och fest? Till exempel vara dörrvakt, hjälpa till att pynta eller städa mot diverse förmåner som reducerat pris? Då kan du bli framtidshjälte! Lista finns på kontoret, prata med den studiesocialtansvariga.

KF-ledamot

Som ledamot i kårfullmäktige representerar du sektionen på möten gällande beslut och dylikt. Det brukar vara ett på hösten och ett på våren.

Suppleant

Som suppleant representerar du sektionen i KF-möten när KF-ledamöter inte kan närvara.

Valberedning

Som valberedare sköter du hand om nomineringar och kallar till stämmor.