Nollningsperioden

Nollningen, eller NolleP, finns till för att våra nya studenter ska få en ordentlig chans att lära känna sina studiekamrater och studentlivet innan det att kurserna börjar. Nollningen leds av projektledaren s.k generalen och genomförs av phösarplutonen som består av studenter på musikhögskolan.

Kom ihåg. Ni ska inte ha kul, ni ska lära känna varandra.

Phösarplutonen 2023


Årets introduktionsperiod 2024

Introduktionsperioden för de nya studenterna håller på i en vecka (26 augusti – 1 september) och består av underhållning, upplevelser och uppdrag. Detta är till för att du ska lära känna din nya skola, staden och nya människor.

Välkomstbrev och Schema

Roller och hierarki under NolleP

Här kan du läsa mer om hur nollningen går till och om rollspelet.

Helige Nåhl
 • Helige Nåhl är radiospiran på Acusticum och står högst i hierarkin.
 • Ska ALLTID bugas till av ALLA i Piteå så fort en ser Nåhl.
 • Ska bugas till på morgonen av ALLA (ser du inte Nåhl från ditt sovrum? Buga vädersträck mot Nåhl) A.S.A.P.
 • Älskar bugningar.
Generalen
 • Helige Nåhls högra hand på jorden.
 • Skrattar aldrig
 • Leda nollorna genom sitt hårda arbete mot att bli ettor med hjälp av plutonen som hen själv har handplockat från land och rike.
 • Alla måste alltid hälsa på generalen med stående honnör då generalen äntrar ett rum eller en plats.
 • Öppnar aldrig dörrar själv. De i lägre rang öppnar dörrar åt generalen.
 • Pratar mycket sällan, bara vid extremt viktiga tillkännagivanden.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Håller i alla morgonmöten med plutonen.
 • Bär en svart cape med guldfärg och guldiga kanter.

Adeln
 • Generalens högra hand.
 • Skrattar aldrig
 • Alla måste alltid hälsa på Adeln med stående honnör då Adeln äntrar ett rum eller en plats.
 • Förmedlar information mellan generalen och Överphösare.
 • Öppnar endast dörrar om det är för Generalen. De i lägre rang öppnar för Adeln.
 • Hjälper Generalen med fix och trix under NolleP.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en svart cape med silverfärg och silvriga kanter.
Överphösare (ÖPH)
 • Under Generadlen i rang = öppnar dörrar åt Generadeln, går bakom Generadeln, gör Generadelns ärenden i rollspelet framför nollorna. Mer pondus än phösarna i rollspelet.
 • Alla måste hälsa på ÖPH, kan göras sittande.
 • Har det huvudsakliga ansvaret för information till nollorna och att phösarna har koll på schema/aktivitet/ansvar/läget.
 • Håller i nolle-gruppens morgonmöten.
 • Avslutar varje dag med ett möte med alla ÖPH och Generadeln för att ta upp eventuella konflikter, svårigheter, ändringar, viktig info.
 • Ger phösarna all information de behöver, vidarebefodrar information från ÖPH-möten.
 • Är den phösarna kan vända sig till, fungerar som länk mellan phösarna och adeln.
 • Nominerar årets nollor med hjälp av info från phösarna.
 • Varje ÖPH ansvarar för en aktivitet i schemat, t.ex. Fångarna på Ankars.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en cape i sin nolle-grupps färg med svarta kanter. Får inte bära guld eller silver.
Phösare
 • Under ÖPH men över nollorna i rang, går bakom ÖPH och Generadeln, gör deras ärenden i rollspelet.
 • Öppnar dörrar åt Generadeln och ÖPH.
 • Nollor måste hälsa på phösarna, kan göras sittande.
 • Har den närmaste kontakten med nollorna, phösare är alltid med på nollornas aktiviteter.
 • Fungerar som länken mellan ÖPH och nollorna, meddelar eventuella konflikter, håller koll på nollornas alkoholintag och uppmuntrar nollor att dricka vatten under phester.
 • Hjälper TPH att rigga ner och städa efter phester och aktiviteter.
 • Hjälper ÖPH med att hålla i nollornas morgonmöten.
 • Dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en cape i sin nolle-grupps färg. Får inte bära guld eller silver. Får inte ha svarta kanter på sin cape.
Teknikphösare (TPH)
 • Planerar, riggar upp och riggar ner då rollspelet/aktiviteter kräver teknik, t.ex. på phest eller under botaniska sphelen.
 • På samma plats som phösare i hiearkin.
Nolla
 • Öppnar dörrar åt SAMTLIGA medlemmar i plutonen.
 • Hälsar på medlemmar i plutonen på ett korrekt sätt.
 • Gör sitt bästa för att i slutet av NolleP få erhålla titeln ”etta”.
 • Bär sitt knas med stolthet och bravur.
 • Har inte kul.
 • Lär känna sina mednollor.
 • Längst ner i hierarkin

Att delta i NolleP är helt frivilligt.


Kontakta oss

Mail: Nollep@pitestudent.se