Nollningsperioden

Nollningen, eller Nolle-p, finns till för att våra nya studenter ska få en ordentlig chans att lära känna sina studiekamrater och studentlivet innan det att kurserna börjar. Nollningen leds av projektledaren och genomförs av phösarplutonen.

Kom ihåg. Ni ska inte ha kul, ni ska lära känna varandra.

Bild från tidigare phösarpluton.


Årets introduktionsperiod 2021

Introduktionsperioden för de nya studenterna håller på i en vecka (23 augusti – 29 augusti) och består av underhållning, upplevelser och uppdrag. Detta är till för att du ska lära känna din nya skola, staden och nya människor. Mer information finner du nedan som välkomstbrevet och schemat.

Som ny student rekommenderar vi att gå med i årets facebook-grupp för att lätt få kontakt med gamla studenter samt nya studenter.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss på Nollep@pitestudent.se

Begynnelsen av nollningen

Här kan du läsa mer om hur nollningen går till och om rollspelet.

Hierarkin

 • Helige Nåhl
 • Generalen
 • Adeln
 • Överphösare
 • Phösare
 • Nolla
Helige Nåhl
 • Helige Nåhl är radiospiran på Acusticum och står högst i hierarkin.
 • Ska ALLTID bugas till av ALLA i Piteå så fort en ser nÅl.
 • Ska bugas till på morgonen av ALLA (ser du inte nÅl från ditt sovrum? Buga vädersträck mot nÅl) A.S.A.P.
 • Älskar bugningar.
Generalen
 • Helige nÅls högra hand på jorden.
 • Skrattar aldrig, har en konstig kosta ibland.
 • Ska leda nollorna i sitt hårda arbete mot att bli ettor med hjälp av plutonen som hen själv har handplockat från land och rike.
 • Alla måste alltid hälsa på generalen med stående salut då generalen äntrar ett rum eller en plats.
 • Öppnar aldrig dörrar själv. De lägre i rang öppnar dörrar åt generalen.
 • Pratar mycket sällan, bara vid extremt viktiga tillkännagivanden.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Håller i alla morgonmöten med plutonen.
 • Bär en svart cape med guldfärg och guldiga kanter.

Adeln
 • Generalens högra hand.
 • Skrattar aldrig, har en konstig hosta ibland.
 • Alla måste alltid hälsa på Adeln med stående salut då Adeln äntrar ett rum eller en plats.
 • Förmedlar information till och från generalen till övriga i plutonen.
 • Öppnar inte dörren själv, de lägre i rang gör det åt adeln.
 • Bär en svart cape med silverfärg och silvriga kanter.
 • Ger ÖverPhösarna all information de behöver.
 • Hjälper Generalen med fix och trix under nolleP.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.

ÖverPhösare (ÖPH)
 • Under Adeln i rang = öppnar dörrar åt Generadeln, går bakom Generadeln, gör Generadelns ärenden i rollspelet framför nollorna. Mer pondus än phösarna i rollspelet.
 • Alla måste hälsa på ÖPH, kan göras sittande.
 • Har det huvudsakliga ansvaret för information till nollorna och att klassphösarna har koll på schema/aktivitet/ansvar/läget.
 • Håller i nollornas morgonmöten.
 • Avslutar varje dag med ett möte med alla ÖPH och generadeln för att ta upp eventuella konflikter, svårigheter, ändringar, viktig info.
 • Ger klassphösarna all information de behöver, vidarebefodrar information från ÖPH-möten.
 • Är den klassphösarna kan vända sig till, fungerar som länk mellan klassphösarna och adeln.
 • Nominerar årets nollor med hjälp av info från klassphösarna.
 • Har en ansvarskväll i schemat = planerar en aktivitet t.ex. Fångarna på Ankars.
 • Är med och dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en cape i sin nolle-grupps färg med svarta kanter. Får inte bära guld eller silver.
Klassphösare/Phösare
 • Under ÖPH men över nollorna i rang, går bakom ÖPH och Generadeln, gör deras ärenden i rollspelet.
 • Nollor måste hälsa på phösarna, kan göras sittande.
 • Har den närmaste kontakten med nollorna, phösare är alltid med på nollornas aktiviteter.
 • Fungerar som länken mellan ÖPH och nollorna, meddelar eventuella konflikter, håller koll på nollornas alkoholintag och uppmuntrar  nollor att dricka vatten under phester.
 • Hjälper phest och teknik att rigga ner och städa efter phester.
 • Hjälper ÖPH med att hålla i nollornas morgonmöten.
 • Hjälper Överphösarna under en varsin ansvarskväll.
 • Dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en cape i sin nolle-grupps färg. Får inte bära guld eller silver. Får inte ha svarta kanter på sin cape.
Phestphösare
 • Deltar, planerar, pyntar och städar vid varje phest.
 • Samma plats som klassphösare i hiearkin.
 • Håller koll på nollornas alkoholintag och uppmuntrar nollor till att dricka vatten under phester.
 • Phestar LOSS med nollorna!
 • Hjälper teknikphösarna om de behöver hjälp.
 • Dansar phösardansen då tillfälle ges.
 • Bär en turkosblå cape. Får inte bära guld eller silver. Får inte ha svarta kanter på sin cape.
Teknikphösare
 • Planerar, riggar och riggar ner då rollspelet/aktiviteterna kräver teknik, t.ex. på phest eller under botaniska spelen.
 • Samma plats som klassphösare i hiearkin.
Nolla
 • Längst ner i hierarkin.

Att delta i NolleP är helt frivilligt.


Kontakta oss

Instagram: Phosarplutonen

Mail: Nollep@pitestudent.se