Nollningsperioden

Nollningen, eller Nolle-p, finns till för att våra nya studenter ska få en ordentlig chans att lära känna sina studiekamrater och studentlivet innan det att kurserna börjar. Nollningen leds av projektledaren och genomförs av phösarplutonen.

Kom ihåg. Ni ska inte ha kul, ni ska lära känna varandra.

Bild från tidigare phösarpluton.