Stipendier

Kolla så många stipendier det finns att söka! Kontakta oss för mer info om stipendier.

Lions stipendium till föredömliga studenter

Lions delar årligen ut två stipendier till de studenter som på ett föredömligt sätt utvecklats i både studier och som individ under studietiden, samt varit ett föredöme i relationer till klasskamrater och lärare.

Smurfit Kappas stipendium för musikstudier

Stipendiet ska utgöra uppmuntran för goda insatser av olika slag och ges för vidare musikstudier. Mer info om detta stipendium ska finnas på Canvas.

Kungliga Musikaliska Akademiens Stipendiefonder

Kungl. Musikaliska akademien (KMA) förvaltar ett stort antal stipendiefonder avsedda att främja unga musikstuderandes utbildning/fortbildning. Stipendierna kan även ges som stöd för instrument-och notinköp. Mer information om stipendierna och ansökningsprocessen finns på Canvas.

Ester Anderssons donationsfond

Stiftelsen Ester Anderssons donationsfond har till ändamål att årligen dela ut stipendier till kåraktiva avgångsstudenter som gör förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet och/eller för Norrbottensregionen.

Ulanderska fonden

Du som har studerat i gymnasieskolan i Luleå och bedriver högskolestudier med avsikt att bli lärare, kan söka stipendium ur den Ulanderska fonden.

För att erhålla stipendiet måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ska vara högst 25 år när du söker
  • Du skall ha din uppväxt i Luleå och ha genomfört din gymnasieutbildning där
  • Du skall vara studerande vid grundskollärarutbildning, ämneslärarutbildning eller motsvarande.
Seth M. Kempes stipendiefond

Seth M. Kempes stipendiefond har till syfte att hjälpa studenter genomföra utlandsstudier där fonden bidrar med hjälp av resekostnader.

MFS-stipendie

Nu kan du som skall skriva din C- eller D-uppsats (kandidat-, magister- eller master) söka MFS-stipendium. Stipendiet är på 27 000 kr och finns för att studenter skall kunna samla uppsatsmaterial i ett utvecklingsland (minst 8 veckor).

Rune Anderssons jubileumsstiftelse

Rune Anderssons jubileumsstiftelse har till ändamål att skapa möjligheter för studenter vid Luleå tekniska universitet att genomföra en del av sin utbildning i länder med snabb ekonomisk utveckling (exempelvis BRIK-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina).

Syftet är att ge studenter vid LTU möjlighet till internationella studier och det svenska näringslivet möjlighet att rekrytera välutbildade medarbetare i framtiden. Stipendierna riktas företrädesvis mot studenter inom utbildningar som leder till arbeten med starka inslag av utveckling och/eller produktion av tjänster eller produkter.