Riktlinjer & policy

På LTUs hemsida kan du hitta riktlinjer och policys
Du kan även hitta vilka rättigheter & skyldigheter du som student har