Om oss

Piteå studentsektion är en ideell förening som arbetar för att din utbildning ska hålla högsta kvalitet, för att du skall ha en trygg och inspirerande studiemiljö, och för att du skall få möjligheter att bygga upp ett rikt och socialt liv utanför studierna.

Piteå Studentsektion har två primäruppdrag

Utbildning

Din utbildning i Piteå ska hålla en hög kvalité.

Vi ser efter att studiemiljön på campus håller måttet för att vara både trygg och inspirerande.

Vi stöttar dig när din kurs inte är vad den lovat, din tentamen inte blir rättad i tid eller om du blivit orättvist behandlad. Läs mer under Utbildning

Studiesocialt

Nollningsperioden är till för att nya studenter ska få lära känna sina nya kurskamrater och sin nya studentstad

Fester, kickoffer och andra evenemang arrangeras titt som tätt utav sektionen. Håll utkik på vår facebooksida för senaste nytt

Framtiden är studenternas andra hem. Under dagarna kan du hänga här med dina kamrater, värma din lunchlåda eller studera. På kvällarna anordnas titt som tätt olika evenemang

SMASK är en stor show som anordnas av sektionen. Läs mer.

Hur fungerar det då?

Medlemmarna

Sektionen är medlemmarna. Inga medlemmar = ingen sektion. När alla medlemmar kallas till ett stort möte för alla kallas det för en stämma. Dessa sker åtminstone en gång per termin men det brukar variera lite. Vid stämmorna tas de största besluten för sektionen: budgeten, ordförande, projekt att genomföra och mycket, mycket mer.

Stadgar

Stadgarna är sektionens regelbok. Det är det enda som stämman har att reglera hur styrelsen ska jobba. Det är därför det allra viktigaste dokumentet i hela föreningen.

Stadgarna och andra centrala dokument finns tillgängliga under Dokument.

Styrelsen

Styrelsen utses av stämman till att genomföra (verkställa) stämmans önskningar. Det kallas då att styrelsen är föreningens operativa organ. Styrelsen består av ordförande och en del ledamöter som också väljs av stämman. Ordförande kallar till styrelsemöten för att kunna hålla igång verksamheten. Vid styrelsemöten diskuteras och besluts alla möjliga saker och ämnen.

Det är styrelsens uppdrag att jobba mot de formulerade målen i verksamhetsplanen, läs mer om dem under dokument.

Luleå Studentkår

Piteå Studentsektion är en del av Luleå Studentkår. PiSt delar det mandatet tillsammans med fyra andra sektioner som verkar i Luleå. LS är ungefär som ett moderföretag för sektionerna. Där finns arvoderad personal, ett ordentligt kontor med fast personal. LS representerar alla dess medlemmar inom högre instanser såsom LTU:s utbildningsnämnd, ledningsgrupper, Sveriges Förenade Studentkårer och mycket annat.

Universitetet är vår spelplan och studenterna vårt enda fokus. Var med och påverka din framtid!