Dokument

Här lägger vi upp protokoll från våra styrelsemöten och stämmor. Önskar du fler dokument än vad som finns tillgängligt är du välkommen att kontakta ordförande.

Stadgar

Protokoll

Stadgarna är vår sektions regelverk och ryggrad. Senast reviderade 2020/2021.

Samtliga offentliga dokument finns att tillgå i vår Drive-mapp