Dokument

Här lägger vi upp protokoll från våra styrelsemöten och stämmor. Önskar du fler dokument än vad som finns tillgängligt är du välkommen att kontakta ordförande.

Stadgar & Styrdokument

Protokoll

Stadgarna är vår sektions regelverk och ryggrad. Senast reviderade 2020/2021.
De finns tillgängliga i vår Drive-mapp

Samtliga offentliga dokument finns att tillgå i vår Drive-mapp