Vad gör vi?

Ordförande

Som ordförande för Piteå Studentsektion är största uppgiften att arbetsleda styrelsen. Det är ordförande som kallar till styrelsemöte och ser till att alla i styrelsens åsikter får komma fram. Utöver det så innehar en ett mandat i Luleå Studentkårsstyrelse, samt får möjlighet att vara med i diverse konstellationer. En agerar helt enkelt spindeln i nätet som knyter samman kåren, sektionen, universitetet, och kommunen.

Ekonomiansvarig

Som ekonomisk ansvarig är uppgiften att sköta alla inkomster och utgifter för Piteå Studentsektion, samt se till att styrelsen är informerad om den ekonomiska situationen och att bokföringen stämmer överens med Piteå Studentsektion-konto i slutet av räkenskapsåret. Alla i styrelsen ansvarar för att budgeten hålls, men som ekonomiskt ansvarig är det bra att ha lite extra koll.

I uppgifterna ingår bland annat:

  • Hantera alla inkomster och utgifter
  • Bokföra
  • Lägga förslag på budget vid nytt verksamhetsår
  • Sammanställa resultat- och balansräkning

Utbildningsbevakare

Det finns två utbildningsbevakare; en för media samt en för musik och dans.

Som utbildningsbevakare jobbar man för att säkerställa medstudenters rättigheter och studievillkor under studietiden. Det innefattar allt från att man har bra föreläsare och god ventilation i föreläsningssalarna till att få hjälp och stöd om en blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Som utbildningsbevakare deltar man på programråd och utskottsmöten tillsammans med resterande utbildningsbevakare ifrån de andra sektionerna.

Ledamöter

Vice ordförande

Som vice ordförande är man alltiallo person. En är med och hjälper resterande styrelse med både evenemangsplanering och informationsspridning. Vice ordförande jobbar gärna nära ordförande och är som en högra hand. Vid de tillfällen som inte ordförande kan delta eller vid avhopp är det vice ordförande som tar över rollen som Piteå Studentsektions ordförande.

Informationsansvarig

I rollen som informationsansvarig har en ansvar för att all viktig information når ut till studenterna på campus Piteå. Utöver nyhetsbrev har informationsansvarig även ansvar för uppdatering av hemsidan och sociala medier. Alla sociala medier och beslut kring vad som läggs ut sköts gemensamt av styrelsen, men informationsansvarig har en det yttersta utförande ansvaret. Som informationsansvarig deltar en också i ett utskottsmöte tillsammans med de andra sektionernas informationsansvarige.

Studiesocialt ansvarig

Som studiesocialt ansvarig är yttersta ansvaret för tiden utanför den ordinarie studietiden. Anordning av konserter, filmkvällar, fester och andra inkluderande evenemang, gärna i samarbete med studenterna själva. Utöver den sociala miljön har en även ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på skolan, i form av skyddsombud. Posten som studiesocialt ansvarig är mycket utåtriktad och spännande. Det innebär nära kontakt med studenterna samt är en del i uppbyggnaden av det sociala livet på skolan.

Sektionslokalsansvarig

Som sektionslokalsansvarig har en koll på Framtiden (sektionslokalen). Främsta uppdraget är att hålla koll på schema och bokningar av lokalen. Även alltid ha ett öga över lokalen för att avgöra om det behövs städas eller fixas till. En deltar naturligtvis liksom övriga styrelsemedlemmar på styrelsemöten och i övrigt styrelsegöra. En arbetar nära den studiesocialt ansvarige samt med Framtidshjältar som ska hjälpa till med sektionslokalen och arbetet där.

Arbetsmarknadansvarig

Som arbetsmarknadsansvarig skapar du nya kontakter med lokala företag och jobbar aktivt med att hitta bättre förutsättningar för våra studenter att leva som student i Piteå. En deltar i styrelsemöten och övrig styrelsegöra.

Det finns möjlighet för alla kårmedlemmar att engagera sig som Hjältar. Läs mer under fliken Engagera sig.