Piteå Studentsektion (PiSt) är en del av Luleå Studentkår och finns till för studenter på musikhögskolan i Piteå
Vår styrelse består av Ordförande, Vice Ordförande och fyra stycken ledamöter. Alla i styrelsen har ett eget ansvarsområde. Studentsektionens styrelse är organisationens verkställande organ. Vi i PiSt ser till studenternas bästa och strävar alltid efter att få studietiden så bra som möjligt.

Ordförande ansvarar för att styra skeppet framåt samt för att hålla samman sektionen och dess uppgifter.

Vice ordförande ansvarar för att hoppa in då ordföranden själv inte kan närvara.

Ekonomiansvarig ansvarar för styrelsens  ekonomi samt sköter sektionens bokföring.

Studiesocialt ansvarig ansvarar för inkludering och att främja en god studiemiljön samt tiden utanför studierna.

Webb- och informationsansvarig ansvarar för information både på sektionens hemsida och att studenterna får information som behövs.

Arbetsmarknadsansvarig ansvarar för sektionens kontakt med företag och näringsliv.

Utbildningsbevakarna ansvarar för bevakning av media/dans/musik och ser till att utbildningen håller god kvalité.

Uppdaterad 2017-04-03