Studenters rättigheter och skyldigheter

Här nedan hittar du en del av de rättigheter och skyldigheter som LTU har tagit fram för att ge studenterna en så bra studietid som möjligt. På LTUs hemsida finns de fullständiga rättigheterna.
Får du något problem med din utbildning ska du i första hand ta kontakt med den som är direkt ansvarig. Du kan också rapportera in dina funderingar till utbildningsbevakning.se.


Som studenten förväntas du:
 • Ta ansvar för dina studier och kunskapsutveckling.
 • Regelbundet kolla din student e-post, ”Mina sidor” på LTUs hemsida samt Canvas.
 • Kontakta LTU för särskilt stöd vid funktionsvariation. LTU erbjuder hjälp för till exempel läs- och skrivsvårigheter, etc.
Som studenten ska du få:
 • En genomgång av kursutvärderingen och förbättringsåtgärder vid kursstart.
 • Rimlig tid på dig att göra klart uppgifter och få respons innan examinationstillfälle.
 • Schema senast 10 dagar före kursstart. Schemaändringar efter detta ska ske i samråd med studenterna. Examinatorn ska gå ut med informationen.
 • Hjälp av studievägledare vid behov. Besökstiderna ska vara regelbundna.
 • Obegränsat antal försök på prov eller praktikperioder om det inte står specificerat i kursplanen.
 • Kurslitteraturen fastställd senast 50 dagar före kursstart. Om mindre än halva boken används ska detta stå i kursplanen. All kurslitteratur ska finnas tillgänglig på biblioteket.
 • Examinationsresultatet inom 20 arbetsdagar från examinationstillfället och senast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället. (Läser fler än 60 personer kursen eller om den ges på distans gäller endast 12 arbetsdagar före omexaminationstillfället.
 • Personskadeförsäkring.
 • Bli likabehandlad oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Information om kurser:
 • Poängomfattningen på en uppgift ska motsvara tiden i HP.
 • Modulschema ska vara färdigställt senast 10 dagar innan sista ansökningsdag.