PiSt anordnar flera årliga evenemang. De största och viktigaste av dessa är:

SMASK – Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest

Nolle-P

Brännbollsturnering

Halloween fest