Är du sugen på att gymma? Piteå Studentsektion driver Ankarsgymmet som finns på studentbostadsområdet Ankars.

Priser:
Två terminer (inklusive sommaren):
Kårmedlem – 1000 kr
Icke kårmedlem – 1800 kr

En termin:
Kårmedlem – 600 kr
Icke kårmedlem – 1100 kr

Utöver dessa priser så tillkommer det 100 kr i deposition för tagg, som återfås när taggen lämnas in!
Observera att det endast är studerande vid LTU som får använda gymmet.

 

Vill du köpa gymkort eller har ett problem/fråga?
Skriv i facebookgruppen Ankarsgymmet eller kontakta gym och studiesocialt ansvariga Alice Hartvig.

Uppdaterad 2017-03-05.